Девин ЕАД постигна 100% въглеродна неутралност

Девин ЕАД постигна 100% въглеродна неутралност

Продуктите на Девин
  • От 2021 г. всяка покупка на бутилка с марка DEVIN е действие в подкрепа на климата
  • Сертификатът отразява ангажимента и мерките, предприети от компанията, за намаляване на директните емисии, свързани с бизнеса, непреките емисии по цялата верига на доставките и компенсиране на остатъчните емисии чрез инвестиция в най-големия вятърен парк в България

2 февруари 2021 г.

Лидерът на пазара на бутилирана вода в България „Девин“ ЕАД вече е сертифицирана въглеродно неутрална компания, която получава валидация, издадена от международната консултантска организация по климата CO2logic и утвърдена от акредитирания и независим сертифициращ орган Vinçotte. „Девин“ ЕАД е първата българска компания за бутилирана вода, която постига въглероден неутралитет, както на ниво компания, така и ниво продукт.

 

„Изключително горди сме да обявим успешното постигане на такъв амбициозен ангажимент. Това означава, че нашите продукти са 100% неутрални по отношение на климата по целия жизнен цикъл на продукта: от транспорта на материали до нашата фабрика до производството на нашите води и доставката до всички търговски обекти в цялата страна. Българските потребители имат възможност да помогнат за насърчаване на промяната, като купуват продукти от компании, ангажирани в борбата с климатичните проблеми”, каза Петя Манастирска, ръководител „Устойчиво развитие и качество“ в „Девин“ ЕАД.

 

Това постижение е резултат от дългогодишни усилия в едновременно няколко посоки. За да стане изцяло въглеродно неутрална компания, „Девин“ ЕАД първо изчислява пълния си въглероден отпечатък от производството до доставката на крайните продукти през 2019 г. и предприема конкретни стъпки за избягване и намаляване на по-голямата част от емисиите. Както се вижда от първия доклад за устойчиво развитие на компанията, публикуван в средата на 2020 г., средно за литър бутилирана вода, потреблението на енергия е спаднало с 5,4% само за една година. От 2020 г. заводът в Девин работи със 100% зелена електроенергия, постигайки намаление с повече от 6000 тона CO2 годишно (-18% от общия CO2 отпечатък на „Девин“). Компанията оптимизира процесите си на съхранение, товарене и транспортиране и ревизира политиката си на снабдяване, за да увеличи дела на местните доставчици и така да постигне по-кратък маршрут при доставки на стоки и материали за завода. Още през 2019 г. 55% от доставчиците са били разположени в района на град Девин, а всички стратегически доставчици са в радиус от 500 км от завода. Нещо повече, 80% от тези стратегически доставчици са сертифицирани от EcoVadis, независима глобална платформа, използвана за устойчиво снабдяване. Повече от десетилетие опаковките се усъвършенстват чрез олекотяване и еко дизайн и всички бутилки продължават да са 100% рециклируеми, включително капачката и етикетът.

 

За да компенсира количеството неизбежни въглеродни емисии от дистрибуцията и да постигне пълна въглеродна неутралност, „Девин“ ЕАД закупува проверени въглеродни кредити за зелена енергия. Инвестицията също остава местна и е в най-големия вятърен парк в България – „Свети Никола“, опериран от AES.

###

Бележки за редактора:

  • Етикетът CO2-Neutral® е утвърдена сертификация на предприятия, марки, продукти, услуги и събития за намаляване на парниковите газове, свързани с тяхната дейност. Етикетът е издаден от международната консултантска организация по климата CO2logic и е утвърден от акредитирания и независим сертифициращ орган Vinçotte.
  • Изчисленията на въглеродния отпечатък при „Девин“ ЕАД се основават на новата европейска методология, наречена Product Environmental Footprint (PEF). Свързани са с инициативата Science Based Targets и покриват всички обхвати:
    • Обхват 1 = използвана енергия (газ, гориво, дърво) във фабриката
    • Обхват 2 = електричество, използвано в производството
    • Обхват 3 = верига на доставките (суров материал), дистрибуция и край на жизнения цикъл на продукта

 

Медийни запитвания:

 

Драгомир Гюров

Експерт „Публични комуникации и връзки с обществеността“

„Девин“ ЕАД

D.Gyurov@Spadel.com

shutterstock_683499778
С добра хидратация вкъщи противодействаме на стреса
декември 8, 2020
Официални правила на играта ‘‘Разкажи ни за твоя герой ‘‘
март 22, 2021